Cách thức thí sinh Nộp tiền Học phí và lệ phí nhập học trực tuyến ngày 11-12/9/2023


Ngày 08/9/2923, Trường Đại học Lao đông - Xã hội đã đưa ra 05 cách thức để thí sinh có thể nộp tiền học phí và lệ phí trong quá trình thực hiện nhập học trực tuyển năm 2023.Cách thức 1: Thí sinh đến quầy giao dịch của Agribank và cung cấp căn cước công dân tới giao dịch viên để yêu cầu thực hiện nộp học phí & lệ phí.
Cách thức 2: Thí sinh sử dụng chức năng "Thanh toán" trên ứng dụng Argribank E-Mobile Banking để thực hiện giao dịch đóng tiền học phí.
Cách thức 3: Thanh toán trên Internet Banking của Agribank (https://ibank.agribank.com.vn)
Cách thức 4: Thí sinh sử dụng  SmartBanking của ngân hàng khác (không phải ngân hàng agribank như: Vietinbank,Techombank, Vietcombank, BIDV, …) trên điện thoại của mình và sử dụng chức năng “Chuyển tiền nhanh, Chuyển tiền 24/7, Chuyển tiền liên ngân hàng” để thực hiện nộp học phí.
Cách thức 5: Thí sinh sử dụng app SmartBanking thực hiện chức năng chuyển khoản như thông thường.

(Chi tiết hướng dẫn từng hình thức nộp tiền vui long click vào đây)

Nhà trường  cũng lưu ý đến thí sinh:
(1). Số CCCD sử dụng trong các cách thức trên là số CCCD của thí sinh mà đã cung cấp trên cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đạo tạo (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn)
(2). Nhà trường khuyến khích thí sinh thực hiện nộp học phí & lệ phí theo cách thức 1, 2, 3, 4. để đảm báo quá trình xử lý được thuận tiện, nhanh chóng và chính xác. Trường hợp thí sinh dùng Cách thức 5 để thực hiện chuyển tiền cần điền nội dung giao dịch đúng và đủ theo hướng dẫn.