DANH SÁCH MÃ TỈNH, MÃ QUẬN HUYỆN THI THPT QUỐC GIA


Khi điền Phiếu ĐKXT học bạ, có lẽ các thí sinh đều có thắc mắc :"Mã tỉnh, mã quận huyện của mình là gì?". Để giúp thí sinh giải đáp thắc mắc của mình, ULSA cung cấp danh sách đầy đủ và chi tiết về mã của các tỉnh và quận/huyện trên toàn quốc.