Quy trình xác nhận nhập học


Trường Đại học Lao động - Xã hội hướng dẫn qui trình xác nhận nhập học cho các em thí sinh đã trúng tuyển vào trường.


Thí sinh trúng tuyển phải nhập học theo hướng dẫn của trường, đồng thời xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Về quy trình xác nhận nhập học:
        Bước 1: đăng nhập vào hệ thống bằng số chứng minh nhân dân, mã đăng nhập (đã được cấp và sử dụng trước đó).
        Bước 2: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, thí sinh vào phần "tra cứu" để xem kết quả xét tuyển. Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có một kết quả đỗ hoặc trượt. Với nguyện vọng đỗ, để xác nhận nhập học, thí sinh click vào ô trống dưới chữ "Xác nhận nhập học", sau đó nhấn "Đồng ý".
        Bước 3: Thí sinh cần kiểm tra lại hệ thống đã ghi nhận trạng thái nhập học hay chưa. Nếu chữ "đã nhập học" hiển thị tại ngành mà thí sinh đã đỗ, nghĩa là đã ghi nhận thí sinh nhập học thành công.

Thí sinh lưu ý: khi đã xác nhận nhập học thì không được hủy. Trong trường hợp xảy ra sai sót, các em cần liên lạc với trường để được giải quyết.