Thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2024


Trường Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính - DLX) thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 với 2750 chỉ tiêu, 15 ngành đào tạo. Cụ thể như sau:


I. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

II. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

III. Phương thức tuyển sinh:

· PTXT 100: Phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

· PTXT 200: Phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ).

· PTXT 301: Phương thức xét tuyển theo quy chế tuyển sinh.

· PTXT 500: Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập năm học dự bị đại học (Chỉ áp dụng với thí sinh học tập tại Trường dự bị dân tộc đại học).

IV. Mã ngành, tên ngành, khối xét, chỉ tiêu năm 2024:
 

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu tuyển sinh Hà Nội
(DLX)
Dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT
(200)
Dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
(100)
Ngôn ngữ Anh 7220201 Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01);
Toán, Hóa, Anh (D07);
Văn, Sử, Anh (D14).
40 60
Kinh tế 7310101 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01).
42 63
Tâm lý học 7310401 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01);
Văn, Sử, Địa (C00).
60 90
Quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01).
132 198
Tài chính - Ngân hàng 7340201 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01).
80 120
Bảo hiểm 7340204 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01)
40 60
Bảo hiểm - Tài chính 7340207 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01).
40 60
Kế toán 7340301 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01).
220 330
Kiểm toán 7340302 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01).
28 42
Quản trị nhân lực 7340404 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01).
220 330
Hệ thống thông tin quản lý 7340405 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01).
24 36
Luật kinh tế 7380107 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01).
40 60
Công nghệ thông tin 7480201 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01).
48 72
Công tác xã hội 7760101 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01);
Văn, Sử, Địa (C00).
46 69
Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 7810103 Toán, Lý, Hóa (A00);
Toán, Lý, Anh (A01);
Toán, Văn, Anh (D01).
40 60

Chi tiết Thông báo tuyển sinh vui lòng xem tại đây.
Mẫu Phiếu Đăng ký xét tuyển theo hình thức nộp học bạ vui lòng tải tại đây.