STT Tên văn bản Tóm tắt nội dung Ngày ban hành Xem
1 Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính qui năm 2022 Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính qui năm 2022 10/10/2022
2 Thủ tục nhập học vào đại học hệ chính qui năm 2022 Thủ tục nhập học vào đại học hệ chính qui năm 2022 10/10/2022
3 Hướng dẫn xác nhận nhập học

Thí sinh trúng tuyển phải nhập học theo hướng dẫn của Trường, đồng thời xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10/10/2022